Kontakt & Bokning

 

Körledare:
Åsa Winald
asa.winald@svenskakyrkan.se
0760-023113
Lasse Nordung
lars.nordung@svenskakyrkan.se
0760-023111

Ordförande:
Lotta Eliasson

lottis.eliasson@gmail.com
0701-726254