Efter corona– och sommaruppehåll samlas nu kören till körövningar, utspridda i Släps kyrka.
Vi planerar att genomföra julkonserter, samt konsert på kulturhuset Fyren någon gång till våren.
Med reservation för corona-läget